Logo Rijksoverheid

Landelijke mer-dag 2022

Meld je nu aan!

Elke twee jaar organiseert Rijkswaterstaat de landelijke mer-dag. De mer-dag is een landelijke bijeenkomst voor professionals in planvorming en milieueffectrapportage (mer). Het evenement biedt mer-gerelateerde onderwerpen aan, in de vorm van werksessies en een plenair programma. Daarnaast biedt het evenement deelnemers de gelegenheid hun netwerk te onderhouden en uit te breiden. Het evenement staat elke editie in het teken van een relevant thema m.b.t. mer.

De volgende editie vindt plaats op donderdag 13 oktober 2022. In 2019 was de laatste editie en we zijn erg blij dat het inmiddels weer mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten en te inspireren. Deze dag vindt plaats op de prachtig gelegen Buitenplaats Kameryck te Kamerik.

Mer: samen naar de toekomst
Het thema van de mer-dag 2022 is ‘Mer: samen naar de toekomst’. In Nederland staan we voor grote, complexe en integrale opgaven rondom energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. Opgaven die onze generaties overstijgen en waarvoor we met elkaar en in onderlinge samenhang oplossingen moeten vinden. Participatie is van groot belang en er zijn nieuwe planvormen en nieuwe thema’s onder de Omgevingswet waarmee we samen aan de slag moeten. Op de landelijke mer-dag kijken we samen met het werkveld (jong en oud) van planvorming en milieueffectrapportage (mer) vooruit naar de mogelijkheden en de inzet van het mer-instrument bij de planvorming en opgaven voor de toekomst.

Programma
Het programma voor de dag ziet er als volgt uit:

08.30 uur | ontvangst

09.30 uur | plenair programma

11.00 uur | werksessies ronde 1

12.00 uur | lunch

13.15 uur | werksessies ronde 2

14.15 uur | korte pauze

14.45 uur | werksessies ronde 3

15.45 uur | plenair programma

16.45 uur | afsluitende borrel

18.00 uur | einde

Dagvoorzitters
De dagvoorzitters zijn deze editie een duo: ervaren rot in het vak Jos Arts en de young professional Hanneke Koedijk. Zij nemen je samen mee in een gevarieerd plenair programma. Met hun verschillende achtergronden en ervaring zullen zij proberen op deze dag de verschillende generaties te prikkelen en verbinden.

Jos Arts
Jos Arts is hoogleraar Milieu en Infrastructuur Planning aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hanneke Koedijk
Hanneke Koedijk is een young professional en werkt als adviseur planvorming en mer bij RoyalHaskoningDHV.

Jan Hendrik Dronkers
We starten de dag met een interview met Jan Hendrik Dronkers, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De dagvoorzitters zullen met hem in gesprek gaan over actualiteiten in het werkveld van mer en planvorming.

Karl Raats
Karl Raats is trainer en procesbegeleider in zakelijke creativiteit. Met prikkelende stellingen en veel interactie met het publiek verzorgt hij een opwarming van de dag. Hierbij zorgt hij ook voor de nodige reflectie op de eigen werkpraktijk.

Jessica den Outer
De plenaire afsluiting wordt verzorgd door Jessica den Outer (Rights of Nature and youth advocacy expert). Jessica neemt het publiek mee in het thema ‘rechten voor de natuur’. Hierbij wordt de verbinding gelegd met het instrument en de praktijk van mer.

Verdeeld over drie sessieronden vinden vijftien verschillende praktijkgerichte en interactieve werksessies plaats. We nemen je mee in de actualiteit en casuïstiek rondom planvorming en mer. Denk hierbij aan onderwerpen als kwaliteit van MER, actuele jurisprudentie, participatie en mer, betrouwbaarheid van informatie, MER gekoppeld aan de (instrumenten van de) Omgevingswet en verschillende thema’s zoals gezondheid, circulariteit en het belang van de ondergrond. Meer informatie over de verschillende werksessies lees je hier.

Gedurende de dag zijn er verschillende mogelijkheden om bij te praten met oude bekenden of nieuwe gezichten te leren kennen. Hiervoor is ruimte tijdens de pauzes en lunch. We sluiten de dag af met een borrel.

Locatie en bereikbaarheid
De landelijke mer-dag vindt plaats bij Buitenplaats Kameryck, Oortjespad 3 te Kamerik. Buitenplaats Kameryck is prachtig gelegen in het groene hart. Bij de locatie staat duurzaamheid hoog in het vaandel en is aandacht voor biologische en (streek)producten uit eigen tuin.

We bieden een gratis pendelservice aan van en naar station Woerden. Het aantal plekken hiervoor is beperkt. Je kunt in het registratieformulier aangeven of je hier gebruik van wenst te maken. Het busje vertrekt op de genoemde tijden vanaf Stationsplein Noord bij de taxistandplaatsen.

Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een OV-fiets te lenen vanaf station Woerden of station Breukelen.

De locatie biedt daarnaast gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Aanmelden
Graag nodigen we je uit om bij de landelijke mer-dag aanwezig te zijn. Je kunt je hiervoor aanmelden via onderstaande knop. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wanneer je toch verhinderd bent, vragen we je contact op te nemen via mer-dag@congresbureau.nl. Het aantal beschikbare plekken is beperkt, dus door het ons te laten weten stel je jouw plek beschikbaar voor een andere geïnteresseerde.

Meld je nu aan!